Kontrollansvarig

Vid alla nybyggnationer, rivningar vissa tillbyggnader krävs en kontrollansvarig som skall vara med vid teknisktsamråd samt utföra vissa kontroller under byggnationen.

Lorem ipsum dolor sit am!